strona głównaserwisobsługa okresowa i naprawy

Obsługa okresowa
i naprawy

Fachowa i skuteczna naprawa w serwisie Volvo/Renault Trucks.

PRZEGLĄDY OKRESOWE

Obsługa zapobiegawcza minimalizuje ryzyko nieplanowanych postojów. Zalecamy wykonywanie obsługi technicznej zgodnie z indywidualnym Planem Przeglądów, który otrzymałeś przy odbiorze pojazdu. Rzetelny przegląd okresowy znaczy dużo więcej niż wymiana oleju. Sprawdzimy dokładnie wszystkie kluczowe punkty w Twoim samochodzie, dzięki czemu bezpiecznie i na czas dowieziesz towar na miejsce. Przegląd okresowy udokumentowany jest raportem przedstawiającym kondycję podzespołów samochodu. Każdorazowo wykonujemy kampanie jakościowe i aktualizacje oprogramowania zalecane przez producenta.

NAPRAWY EKSPLOATACYJNE

Każdy pojazd kiedyś będzie wymagał naprawy – czy to wynikającej ze zużycia, czy nagłej awarii. Przedstawiciele serwisów Volvo Trucks i Renault Trucks firmy Nijhof-Wassink profesjonalnie zlokalizują awarię i natychmiastowo ją usuną. Jednocześnie sprawdzą stan kluczowych podzespołów dbając o to, aby na trasie nie zdarzyły się żadne nieprzyjemne niespodzianki. Rozumiemy, że szybki i solidny serwis samochodów ciężarowych jest niezbędnym warunkiem rentowności Twojej działalności.

JAKOŚĆ SERWISU

Rozumiemy jak kosztowne są przestoje pojazdów, skupiamy się więc na jakości i szybkości napraw. Jakość zapewniają wyszkoleni pracownicy wyposażeni w narzędzia diagnostyczne i naprawcze. Regularne szkolenia dają pewność, że naprawa będzie wykonana szybko i skutecznie, a jej koszty ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Kolejnym istotnym warunkiem szybkiej naprawy jest dostępność części zamiennych. Większość części zamiennych mamy w magazynie, rzadziej używane dostarczane są zazwyczaj w ciągu maksymalnie 24 godzin. Jesteśmy firmą transportową dlatego zdajemy sobie sprawę z tego, że hasło „czas to pieniądz” w Twojej branży ma szczególne znaczenie.

lub wyślij formularz

  imię i nazwisko
  numer telefonu
  adres e-mail
  sprawa w jakiej się kontaktuję
  Oddział
  * Potwierdzam, że akceptuję Politykę prywatności
  Klauzula informacyjna
  1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest NIJHOF WASSINK Sp. z o.o. lub NOWA LEASE Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Holenderska 3, w zależności od tego do, której ze Spółek skierujesz swoje zapytanie.

  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w NIJHOF WASSINK Sp. z o.o. i NOWA LEASE Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email IOD@nijwa.com.pl

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

  4. Odbiorcami Twoich danych osobowych w zależności od celów przetwarzania mogą być podmioty: z Grupy Volvo na podstawie zawartej umowy powierzenia, zarządzające stroną internetową, a także upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

  7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.