strona głównaochrona danych osobowychklauzula informacyjna livechat

Klauzula informacyjna LiveChat

Klauzula informacyjna LiveChat

1. Administratorem danych jest NIJHOF WASSINK Sp. z o.o. lub NOWA LEASE Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Holenderska 3, w zależności od tego, jaki wybierzesz temat czatu.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w NIJHOF WASSINK Sp. z o.o. i NOWA LEASE Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email IOD@nijwa.com.pl
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes-udzielenie odpowiedzi), w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wykonane przy użyciu usługi czatu.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych w zależności od celów przetwarzania mogą być podmioty: świadczące usługi hostingu, serwisu IT, z Grupy Volvo na podstawie zawartej umowy powierzenia, a także upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości dot. zapytania. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania odpowiedzi.