Leasing samochodów ciężarowych oraz innych pojazdów specjalistycznych cieszy się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Nic w tym dziwnego, bowiem pozwala na nabycie środka trwałego, którego zakup w systemie gotówkowym blokuje środki finansowe, które przedsiębiorca mógłby przeznaczyć na inne cele swojej działalności. Bezpośredni zakup przerasta często możliwości szczególnie początkujących firm. Pojazdy często są oferowane w formie leasingu, warto zatem wiedzieć – na czym polega leasing samochodów ciężarowych?

 

Czym jest leasing samochodów ciężarowych?

Leasing jest jedną z najpopularniejszych form finansowania pojazdów firmowych, a do takich niewątpliwie należą samochody ciężarowe. Polega na odpłatnym użytkowaniu dobra trwałego – w naszym przypadku ciężarówki – przez określony warunkami umowy czas. Leasing jest zatem w pewnym sensie połączeniem kredytu z dzierżawą. Leasingobiorca ma prawo użytkowania wybranego składnika aktywów, które po zakończeniu okresu leasingu – może wykupić. Nie musi jednak tego robić, co dla niektórych przedsiębiorców stanowi znaczną zaletę – zwłaszcza w przypadku, gdy bardziej opłacalne wydaje się wzięcie w leasing nowego auta niż wykupywanie już używanego. Potencjalny leasingobiorca jest mniej restrykcyjnie sprawdzany pod względem zdolności kredytowej, nie musi angażować własnych środków, a ratę leasingową może wpisać w koszty firmy. Leasing samochodów ciężarowych jest o tyle opłacalny, że uprawnia przedsiębiorcę do stuprocentowego odliczenia podatku VAT zarówno od rat leasingowych, jak i wydatków eksploatacyjnych, np. na paliwo. Zgodnie z prawem, samochodem ciężarowym jest pojazd przekraczający 3.5 tony i przeznaczony do użytkowania tylko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Rodzaje leasingu samochodów ciężarowych

Leasing samochodów ciężarowych, podobnie zresztą jak innych typów pojazdów, występuje w dwóch wariantach. Jest to leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Każdy z nich niesie za sobą inne korzyści, wynikające z ekonomicznego aspektu transakcji. Leasing operacyjny nie przenosi pełnego ryzyka i korzyści z użytkowanego samochodu ciężarowego na leasingobiorcę. Oznacza to, że samochód nie jest własnością leasingobiorcy, tylko leasingodawcy i to na leasingodawcy spoczywa obowiązek finansowania odpisów amortyzacyjnych. Z kolei leasing finansowy ma miejsce wtedy, gdy całe ryzyko i korzyści z użytkowania aktywów przechodzi na leasingobiorcę. Wówczas samochód ciężarowy zostaje wpisany do rejestru środków trwałych leasingobiorcy. Pierwsza opcja jest korzystniejsza dla tych przedsiębiorców, którzy chcą zaangażować jak najmniej środków własnych. Natomiast drugie rozwiązanie jest rekomendowane dla przedsiębiorców, którzy oczekują krótszego okresu amortyzacji, chcą kupić samochód używany na fakturę VAT albo nie mogą zawrzeć umowy leasingu operacyjnego ze względu na wysoki wykup.