strona głównaleasing

LEASING

Połącz w całość i powierz nam finansowanie pojazdu wraz z ubezpieczeniem, przeglądami, naprawami oraz monitoringiem. Zmniejsz swoje obowiązki do minimum!

LEASING OPERACYJNY

Leasing operacyjny stanowi umowę cywilno-prawną, na mocy której Leasingodawca, będący właścicielem środka trwałego przekazuje go w używanie Leasingobiorcy, w zamian za z góry określone opłaty leasingowe.

KONTRAKT PRZEGLĄDOWY

Zawrzyj z nami umowę o świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów samochodów ciężarowych, w oparciu o stałą, zryczałtowaną (miesięczną) opłatę.

MONITORING GPS

Pełna kontrola Twoich pojazdów w technologii GPS.

KONTRAKT SERWISOWY

Ubezpieczenie od kosztów napraw, kontrola budżetu oraz przede wszystkim wygoda.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od dnia 01.01.2022 r.

Obowiązujące Opłaty i prowizje

Kwota netto

   

Wskazania użytkownika pojazdu tytułem kary, mandatu itp., w świetle obowiązujących przepisów prawa.

89,- zł

Wezwanie do przedstawienia potwierdzenia zapłaty składki ubezpieczenia OC.

42,- zł

Wezwanie do przedstawienia potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC.

42,- zł

Opłata za inne czynności rejestracyjne

(wymiana tablic, dowodu rej., odbiór dowodu rej. z Wydziału Komunikacji, zmiany w dowodzie rej.)

230,- zł

Aneks do Umowy Leasingu

390,- zł

Windykacja telefoniczna

430,- zł

Windykacja – odzyskiwanie pojazdu

4.000,- zł

Wznowienie Umowy Leasingu.

1.600,- zł

Inne czynności windykacyjne

1.800,- zł

Powyższa Tabela prowizji i opłat obowiązuje w bieżącym roku kalendarzowym..

Tabele prowizji i opłat obowiązujące w kolejnych latach trwania umowy będą publikowane w miesiącu styczniu każdego kolejnego roku kalendarzowego.

Bazując na naszym ponad 30-letnim doświadczeniu w transporcie, doskonale rozumiemy potrzeby naszych Klientów.

CO DAJE FINANSOWANIE INWESTYCJI PRZEZ LEASING OPERACYJNY?

CO SPRAWIA, ŻE WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ: