strona głównaleasing

LEASING

Połącz w całość i powierz nam finansowanie pojazdu wraz z ubezpieczeniem, przeglądami, naprawami oraz monitoringiem. Zmniejsz swoje obowiązki do minimum!

LEASING OPERACYJNY

Leasing operacyjny stanowi umowę cywilno-prawną, na mocy której Leasingodawca, będący właścicielem środka trwałego przekazuje go w używanie Leasingobiorcy, w zamian za z góry określone opłaty leasingowe.

KONTRAKT PRZEGLĄDOWY

Zawrzyj z nami umowę o świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów samochodów ciężarowych, w oparciu o stałą, zryczałtowaną (miesięczną) opłatę.

MONITORING GPS

Pełna kontrola Twoich pojazdów w technologii GPS.

KONTRAKT SERWISOWY

Ubezpieczenie od kosztów napraw, kontrola budżetu oraz przede wszystkim wygoda.

Bazując na naszym ponad 30-letnim doświadczeniu w transporcie, doskonale rozumiemy potrzeby naszych Klientów.

CO DAJE FINANSOWANIE INWESTYCJI PRZEZ LEASING OPERACYJNY?

CO SPRAWIA, ŻE WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ: